In house trening – THE ART OF SELLING – prodajne vještine – modularni program

Datum i vrijeme

Sukladno željama klijenta i raspoloživosti predavačice.

Lokacija

• UŽIVO / prostorije klijenta – preporuka ili neka druga lokacija prema željama klijenta
• ONLINE – Zoom, MS Teams

Maksimalni broj sudionika po grupi:

15

Cijena

Ovisno o odabranom programu – detalji ispod opisa edukacije.

Zašto ulagati u prodajne vještine?

Prodaja je danas sve. Prodajom se bave i oni koji nisu svjesni da se njome uopće bave. Želite sa sastanka otići tako da ste maksimalno povećali ratu zaključivanja poslova? Želite da baš vaš projekt dobije zeleno svjetlo?

Znate li da većina osoba nema problema sa zaključivanjem prodaje već s otvaranjem prodajnog razgovora gdje u startu pogriješe i nikad niti ne dobiju priliku zaključiti prodaju?

Znate li koliki je trošak ako je vaš prodajni predstavnik utrošio mjesec dana na dogovaranje sastanaka od kojih nije ništa prodao ili mu je rata konverzije ispod 20%? Da li često na tjednom sastanku slušate da je jedini problem u prodajnom razgovoru bila cijena proizvoda? Ako mislite da je problem cijena, najčešće je problem način na koji prodajete.

Prodajne i komunikacijske vještine su dvije najbitnije vještine za ostvarenje postavljenih ciljeva te ih trebate razvijati bez obzira kojim se poslom bavite.

Osnovni problemi u prodaji danas?

Danas se svi bavimo prodajom u nekom obliku, iako većina prodaju ne voli ili nije uspješna u prodaji. Zašto je to tako?

Koliko puta se:
• vaš prodajni savjetnik namučio oko dogovaranja sastanka
• vratio sa sastanka s odgovorom:
– preskupi smo
– rade već s nekim
– javit će nam se
– razmislit će
– treba im poslati ponudu pa će se javiti
– traže popust pa će vidjeti i sl.
• odlazi na sastanke koji ne rezultiraju poslom i/ili imaju daleko veći potencijal posla od onoga koji dogovori
• nije motiviran niti nagradom za ostvareni rezultat
• smatra da je nemoguće prodati uz današnju konkurenciju i cijene
• redovito traži odobrenje rabata / popusta kako bi zaključio posao
• redovito slušate izgovore zašto posao nije zaključen te niz sličnih problema

Većina kompanija se sreće upravo s ovim problemima – iako nisu niti svjesni da je problem lako rješiv. Zato je za vas kreiran ovaj edukacijski program kako bi u najkraćem roku i na najefikasniji način povećao prodaju i profitabilnost kompanije.

Benefiti programa:
• Porast prometa i zaključenih prodajnih razgovora i preko 100%
• Kvalitetniji i dugoročni odnos s klijentima.
• Rast motivacije, angažmana i samopouzdanja djelatnika u prodaji.
• Dugoročno promijenjen prodajni mindset iz prezentatora u “problem solvera”.

Svi Smart Biz seminari i edukacije su zamišljeni i koncipirani na način da u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava. Svi polaznici Smart Biz seminara i edukacija dobivaju uvjerenja o pohađanju.

POVEĆAJTE PRODAJU ODMAH!

Predavačica: mr.sc. Ana Brajković, MBA – vodeći hrvatski stručnjak za područje prodaje s preko 4000 održanih poslovnih edukacija, seminara i treninga.

Kratki sadržaj edukacije

1. Umjetnost prodaje – modul 1

• Uvod u prodaju
• Prodaja vs.pregovaranje
• B2B vs. B2C – prodaja i H2H prodaja
• Što znači biti dobar prodavač
• Zašto kupci ne vole prodavače?
• ABC vs. ABH prodaja
• Razumijevanje logike prodaje
• Zašto neke prodaje ne uspijevaju
• Zašto prezentacija nije prodaja?
• Gdje prodavači danas najviše griješe? Zašto prodajemo malo?

2. Psihologija prodaje / kupovine – modul 2

• Kako kupac kupuje?
• Psihologija kupovine
• Koliko je cijena važna kod prodaje?
• Zašto nekad ne možemo dogovoriti sastanak
• Razumijevanje koraka kupovnog procesa
• Osvještavanje problema ili potrebe kod kupca
• Uvod u osnovne prodajne korake

3. Komunikacija u prodaji – modul 3

• Prvi dojam (telefonski, uživo)
• Verbalna, neverbalna I paraverbalna komunikacija
• Komunikacijski tipovi
• Auditivni, vizualni i taktilni tipovi i zašto je to važno
• Postavljanje pitanja – vrste pitanja
• Gradnja rapporta
• Gradnja povjerenja kroz komunikaciju
• Telefonska, pismena, online i usmena komunikacija – prednosti i mane
• Riječi koje u prodaji ne koristiti i koje koristiti
• Korištenje tona glasa

4. Prodajni proces – modul 4

• Logika prodajnog procesa
• Otvaranje prodajnog razgovora
• Ostavljanje profesionalnog i stručnog dojma
• Upoznavanje kupca
• Prepoznavanje problema / potrebe
• Prezentacija (što i kako prezentiramo te u kojem trenu kreće prezentacija)
• Karakterstike vs.benefiti proizvoda
• Benefiti proizvoda u odnosu na segmentaciju kupaca
• Prepreke u prodaji te kako ih savladati
• Dodatna prodaja – upsell i cross sell
• Zaključivanje prodaje
• Što nakon toga?
• Postprodajna briga i life time customer value

Odaberite program za vaš tim krojen prema vama:

Kako bi najefikasnije iskoristili vaše vrijeme i maksimizirali povrat – kreirali smo 4 edukacijska programa za unaprjeđenje prodajnih vještina – ovisno o vremenu i ciljevima (benefitima) koje želite postići.
Svi programi se još prije samog početka prilagođavaju potrebama i ciljevima svakog klijenta:

• dvodnevni program – 12 šk.sati (6 šk.sati dnevno) 3.200 EUR + PDV
• trodnevni program – 18 šk.sati (6 šk.sati dnevno) 4.800 EUR + PDV
• petodnevni program – 20 šk.sati (4 šk.sata dnevno) 5.500 EUR + PDV
• petodnevni program – 30 šk.sati (6 šk.sati dnevno) 6.500 EUR + PDV

Svaki od 4 programa pokriva sva 4 modula – ovisno o duljini programa povećava se broj vježbi te se produbljuju teme. Preporuka je uvijek uzimati program od 5 dana jer su prodaja i komunikacija vještine – vještine se stječu vježbom. Dulji programi imaju veći udio situacijskih i ostalih vježbi.

Napomena: za edukacije koje se održavaju uživo izvan Zagreba cijena se povećava za putne troškove i smještaj predavačice.

Ova edukacija je namijenjena za:
direktore tvrtki, direktore prodaje, direktore veleprodaje, Key Account Managere, direktore marketinga, voditelje prodaje, prodajne predstavnike, komercijaliste, sve koji se bave prodajom i pregovaranjem, dogovaranjem sastanaka, prezentacijom proizvoda i slično i sve osobe koje žele saznati više o prodajnim i komunikacijskim vještinama.

Radni materijali

u digitalnom obliku.

Pitanja i odgovori

prije, tijekom i 7 dana nakon održane edukacije.

Custom made

svaka edukacija je posebno izrađena prema potrebama klijenta.

Uvjerenje

o pohađanju edukacije u digitalnom obliku.

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju ili konferenciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukativni program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija i konferencija, i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.