e-nabava

E-javna nabava – praktična radionica za naručitelje i ponuditelje

Datum i vrijeme

Uskoro objavljujemo termin.

Predavač

Uskoro objavljujemo ime predavača.

Lokacija

Zagreb, Hotel Westin

Akcija

Za rane prijave i predprijave odobravamo popust od 10%!

Cijena

1 490,00 kn + PDV

197,75 EUR + PDV prema tečaju (1EUR = 7,53450Kn)

Prema Zakonu o javnoj nabavi elektronička javna nabava je postala i zakonska obveza. Zakonska obveza vrijedi za slučajeve nabave velike vrijednosti, ali isto tako i za nabavu male vrijednosti. E-javna nabava se provodi koristeći elektronički oglasnik javne nabave pa je bitno upoznati se s načinom rada ovog sustava.
Dobro poznavanje sustava osnovni je preduvjet uspješnog procesa javne nabave kako za naručitelje, tako i za ponuditelje.

Pohađanjem naše edukacije saznati ćete sve o zakonskoj regulativi vezanoj uz e-nabavu i e-ponudu, načinu pripreme za postupak e-javne nabave, dokumentaciji koja Vam je potrebna, načinu funkcioniranja elektroničkog oglasnika, preduvjetima ponuditelja, izradi i dostavljanju ponude, troškovnicima, elektroničkoj predaji ponude, načelima jednakog tretmana i javnom otvaranju ponuda.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni i koncipirani po američkom principu po kojem u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava. Svi polaznici SmartBiz seminara i edukacija dobivaju uvjerenja o pohađanju.

Kratki sadržaj seminara

 • Koncept e- javne nabave
 • Zakonodavni okvir vezan za proces e-javne nabave
 • Priprema za postupak e-javne nabave
 • Dokumentacija potrebna u procesu e javne nabave (za naručitelje i ponuditelje)
 • Elektronički oglasnik javne nabave RH
 • Preduvjeti ponuditelja u procesu e-ponude
 • Izrada i dostava ponude
 • Ponudbeni list i uvez ponude
 • Troškovnici u sustavu e dostave
 • Elektronička predaja ponude
 • Načela jednakog tretmana
 • Javno otvaranje ponuda
 • Vrijeme za postavljanje pitanja predavaču i razmjenu iskustava s kolegama

Raspored predavanja

VrijemeAktivnost
08:30-09:00Prijava sudionika i preuzimanje radnih materijala
09:00-11:00Prvi blok predavanja
11:00-11:45Pauza za kavu, zakusku i neformalni razgovor s predavačem i kolegama
11:45- 14:00Drugi blok predavanja i podjela uvjerenja o pohađanju edukacije

Ovaj seminar je namijenjen za:
sve djelatnike u javnim poduzećima i javnoj upravi koji su uključeni u poslove vezane za javnu nabavu, sve gospodarske subjekte koji kao ponuditelji sudjeluju u procesu javne nabave, poslovne savjetnike, managere, direktore i vlasnike poduzeća.

Radni materijali

Za praćenje predavanja

Kava

Tijekom pauza

Snack

U dvorani tijekom pauze

Uvjerenje

O pohađanju edukacije

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju ili konferenciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukativni program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija i konferencija, i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

 • Popust za drugu osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
 • Popust za treću i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 15%
 • Popust za sudionike iz nevladinih udruga i humanitarnih organizacija: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.