Zakon o zaštiti na radu: obveze poslodavca vezane uz procjenu psihosocijalnih rizika i mjera prevencije – praktični vodič za stručnjake kako provesti procjenu i prevenirati psihosocijalne rizike

Datum i vrijeme

Uskoro objavljujemo novi termin seminara.

Održani termini: 09.05.2024.

Akcija

Za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz istog poslovnog subjekta odobravamo popust od 10%!

Cijena

219,00 EUR + PDV

U današnjem dinamičnom radnom okruženju, dobrobit zaposlenika je najvažnija za njegovanje zdrave i produktivne kulture na radnom mjestu. Seminar pruža holistički pristup upravljanju psihosocijalnim rizicima i stresom na radu, osposobljavajući sudionike da prepoznaju te adekvatno reagiraju na izazove koji proizlaze iz radnog okruženja.

Seminar će obuhvatiti sljedeća područja:
Razumijevanje psihosocijalnih rizika i stresa povezanog s radom: Polaznici će znati identificirati različite psihosocijalne čimbenike koji pridonose stresu, izgaranju i problemima mentalnog zdravlja na radnom mjestu te steći uvid u psihološku, društvenu i organizacijsku dinamiku koja utječe na zdravlje i produktivnost zaposlenika.

Zakonski okvir i procjena psihosocijalnih rizika: Polaznici će se upoznati sa zakonskom regulativom procjene psihosocijalnih rizika i upravljanja stresom na radnom mjestu. Naučit će procijeniti psihosocijalne rizike adekvatnim alatima.

Mjere za prevenciju i upravljanje stresom na radnom mjestu: Polaznicima će biti prikazani i dani praktični alati i tehnike za učinkovito upravljanje stresom na radnom mjestu, smanjivanje ove vrste rizika i stvaranje zdravijeg radnog okruženja.

Podizanje svijesti o mentalnom zdravlju: Polaznici će biti upoznati s važnosti podizanja svijesti o mentalnom zdravlju na radnom mjestu.

Seminar rješava probleme na koje se često nailazi kod procjene psihosocijalnih rizika budući da procjenitelj ili nema dovoljno informacija kako procijeniti ili ne zna što učiniti nakon procjene.

Nakon seminara polaznici će moći samostalno izraditi procjenu psihosocijalnih rizika te osmišljavati i implementirati preventivne mjere. Seminar polaznicima pruža sve potrebne informacije i materijale kako bi mogli samostalno provesti procjenu psihosocijalnih rizika u skladu s nacionalnom legislativom te interpretirati dobivene rezultate temeljem kojih će moći predložiti i provesti mjere prevencije.

Predavačice su Helena Koren, magistra psihologije, voditeljica Odsjeka za upravljanje psihosocijalnim rizicima HZJZ-a i Ida Juranić, specijalist psihologije medicine rada, kliničke psihologije i predsjednica stručnog razreda psihologa u medicini rada.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni i koncipirani na način u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava.

Kratki sadržaj seminara

Psihosocijalni rizici i stres na radu: psihosocijalni rizici, stres i njihove
posljedice, nacionalno zakonodavstvo te algoritam upravljanja psihosocijalnim rizicima i
stresom na radu

Procjena psihosocijalnih rizika:
● primjena upitnika (praktična rješenja kako primijeniti upitnik, koraci u pripremi upitnika
za primjenu i dr.),
● sadržaj upitnika (mjerenje psihosocijalnih rizika i mjerenje posljedica psihosocijalnih
rizika),
● obrada podataka (koraci u obradi podataka, osnove statistike, interpretacija
podataka, mogući problemi i dr.),
● izvještavanje i zaključak (praktični primjeri izvještaja i dobivenih rezultata).

Prevencija:
● primarna prevencija (praktični savjeti za provedbu, supervizirana izrada plana
uklanjanja ili smanjivanja razine rizika ili izloženosti radnika rizicima),
● sekundarna prevencija (praktični primjeri, sadržaj, smjernice i materijali za
provođenje edukacije i savjetovanja: suočavanje sa stresom, komunikacijske
vještine, vještine rješavanja sukoba, upravljanje vremenom, prepoznavanje i
upravljanje simptomima stresa i burnouta i dr.),
● tercijarna prevencija (psihološko savjetovanje i psihoterapija, kada i kome uputiti
kandidata).

Pitanja predavačima: resursi za provedbu mjere upravljanje rizicima:
financijski, vremenski, intelektualni te dodatna pitanja polaznika.

Raspored predavanja

Vrijeme
08:30 – 09:00Prijava sudionika
09:00 – 10:30Prvi blok predavanja
10:30 – 11:00Pauza za kavu, zakusku i razgovor s predavačicama i kolegama
11:00 – 13:00Drugi blok predavanja
13:00 – 13:15Kratka pauza za kavu i kratki razgovor s predavačicama i kolegama
13:15 – 14:30Treći blok predavanja
14:30 – 15:00Pitanja i odgovori, vrijeme za raspravu i razmjenu iskustava

Ovaj seminar je namijenjen je:
poslodavcima, inženjerima zaštite na radu, menadžerima i stručnjacima za ljudske resurse kako bi poštivali zakonsku regulativu propisanu Zakonom ozaštiti na radu. Zakonu o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14 (čl. 51 i 52) nalaže da procjena psihosocijalnih rizika mora biti uključena u procjenu rizika, da je poslodavac obvezna provoditi prevenciju stresa na radu ili u vezi s radom te propisuje zakonske obveze poslodavaca, radnika i njihovih predstavnika s ciljem sprječavanja, uklanjanja ili smanjivanja stresa na radu, a Pravilnik o izradi procjene rizika NN 112/14 navodi da procjena rizika obavezno mora sadržavati i procjenu psihofizičkih napora.

Ovaj seminar namijenjen je i ugovornim ustanovama HZZO-a, liječnicima specijalistima medicine rada i psiholozima specijalistima psihologije medicine rada. Prema Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja NN 134/2023 (MR091, MR092, PS003 i PS004) obilazak radnog mjesta, primjena upitnika u svrhu procjene psihosocijalnih rizika i edukacija radnika o prevenciji provodi se na teret HZZO-a.

Seminar će biti prijavljen HLK i HPK te će se za njega dobivati pripadajući bodovi što ćemo znati nakon kategorizacije.

Radni materijali

U tiskanom obliku i u elektronskom obliku za samostalnu provedbu procjene i mjere prevencije psihosocijalnih rizika

Pitanja predavačima

Tijekom cijelog predavanja

Kava, sokovi i snack

Tijekom pauza

Uvjerenje o pohađanu edukacije

U digitalnom obliku

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju, konferenciju ili online edukaciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukacijski program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija, konferencija i online programa i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

  • Popust za drugu i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
  • Popust za sudionike iz nevladinih udruga, humanitarnih organizacija i fizičke osobe: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.