Gospodarenje otpadom te obveze lokalnih jedinica u gospodarenju komunalnim otpadom – praktični seminar

Datum i vrijeme

Uskoro objavljujemo novi termin seminara.

Održani termini: 20.05.2022., 11.10.2022., 13.03.2023., 02.06.2023., 15.12.2023., 19.04.2024.

Akcija

Za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz istog poslovnog subjekta odobravamo popust od 10% na cijenu kotizacije!

Cijena

219,00 EUR + PDV

OPSTANAK KOMUNALACA U SADAŠNJEM SUSTAVU GOSPODARENJA OTPADOM
Sustav gospodarenja otpadom-rješenje ili problem-

Republika Hrvatska, kao članica EU, implementirala je u svoje zakonodavstvo Direktive o gospodarenju otpadom. Da li su u RH postojali dovoljno čvrsti temelji za takvu naglu, visoko podignutu ljestvicu implementacije? Da li je preskočena analiza postojećeg stanja? Da li smo samo poslušno odradili obvezu? Neke članice EU, Direktive nisu slijepo implementirale.
Nismo svi isti, ne samo u EU, nego i na području RH. Što to znači kad je u pitanju otpad?
Različitosti je potrebno uvažavati, jer nastaju nepoželjne posljedice.

Komunalna društva općina i gradova, nalaze se u sustavu koji im je nametnut.
Općine i gradovi našli su se u nametnutom sustavu.
Kako raditi dalje, s kojim sredstvima, infrastrukturom?
Gospodariti otpadom moramo i u tome poprilično kasnimo, ali to je izuzetno skupo. Lokalci za to sredstva nemaju, a i otpad je nedovoljno atraktivan.
Da li je sve na njima?

Što sve lokalne jedinice i njihova komunalna društva moraju znati i primjenjivati? Kako to odraditi jednako bili na jugu ili sjeveru, bilo to ljeti ili zimi?
Direktive su potpisane. Rokovi su jasni. Penali prijete. Tko će snositi odgovornost, plaćati penale?
Hoće li sustav pa onda i komunalci opstati, ako se nešto ne promijeni?

Otpad kao gorući problem
Direktive EU implementirane u zakonodavstvo RH. Zakonodavstvo i institucije u službi sustava gospodarenja otpadom. Teorija i praksa.
Kružno gospodarenje otpadom. Da li je kružno?
Funkcionira li „sustav“ gospodarenja otpadom?
Postoji li mreža oporabitelja?
Recikliranje iznad energana. Gdje su energane?
Kud sa plastikom? Komunalcima je gubitak.
Hoće li komunalci opstati? Kako se snalaze? Tko će raditi?
Otpad na sjeveru. Otpad na jugu-turistički otpad.
Sortirani-kontaminirani otpad.
Što plaćaju zadovoljni/ne zadovoljni građani? Što bi svi mi trebali?
Veće cijene, oštrije kazne?
Infrastruktura u službi otpada. Zadovoljavajuća ili ne zadovoljavajuća?
Građevine za gospodarenje otpadom. Koje su? Gdje su? Sortirnice, kompostirnice. Centri za gospodarenje otpadom- problem ili korist? Što bi trebali biti?
Ambalažni otpad. Da li su izmjene zadovoljavajuće?
Izvori financiranja. Dostatni-nedostatni.
Odgadjamo li probleme? Kome?

Upravo zato za Vas smo organizirali ovaj praktični interaktivni seminar.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni i koncipirani na način u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava.

Kratki sadržaj seminara

 • Zašto DIREKTIVE, ZOGO, PODZAKONSKI AKTI, PGO RH
 • Što je i da li imamo gospodarenje otpadom, kružno gospodarenje otpadom
 • Gospodarenje komunalnim otpadom, MKO
  (trend porasta komunalnog otpada – sve veći problem za komunalce,
  odvojeno sakupljeni komunalni otpad – kud s njime,
  odlaganje komunalnog otpada – rokovi)
 • Što sa biootpadom, muljem, morskim otpadom, plastičnim otpadom, ambalažnim otpadom (Pravilnik od studenog 2023)
 • Zadovoljavajuće/ne zadovoljavajuće građevine za gospodarenje otpadom -CGO, sortirnice, kompostirnice, odlagališta otpada, CPU, reciklažna dvorišta
 • Ciljevi gospodarenja otpadom, odlaganja otpada, Program sprječavanja nastanka otpada
 • Cijene – građani – davatelji javne usluge
 • Ekonomski instrumenti, Fond
 • Odgovornost općina, gradova, izvršnih tijela
 • Nadzor, prekršajne odredbe, komunalni redari
 • Financijska sredstva za provedbu mjera
 • Ocjena stanja

Raspored predavanja

VrijemeAktivnost
08:30-09:00Prijava sudionika i preuzimanje radnih materijala
09:00-10:30Prvi blok predavanja
10:30-11:00Pauza za kavu, zakusku i neformalni razgovor s predavačicom i kolegama
11:00- 13:30Drugi blok predavanja i vrijeme za pitanja i odgovore

Ovaj seminar je namijenjen za:
županije, općine, gradove, trgovačka-komunalna društva, udruge građana kao korisnika usluga.

Radni materijali

Za praćenje predavanja u tiskanom obliku.

Kava, čaj, sokovi

U dvorani tijekom pauze

Snack

U dvorani tijekom pauze

Uvjerenje

O pohađanju edukacije u digitalnom obliku

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju ili konferenciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukativni program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija i konferencija, i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

 • Popust za drugu i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
 • Popust za sudionike iz nevladinih udruga i humanitarnih organizacija: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.