Pripremite se za inspekciju rada – praktični interaktivni seminar

Datum i vrijeme

Uskoro objavljujemo novi termin.

Održani termini: 27.04.2022., 26.03.2024.

Akcija

Za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz istog poslovnog subjekta odobravamo popust od 10% na cijenu kotizacije!

Cijena

219,00 EUR + PDV

Zakon o radu i drugi propisi reguliraju odnose poslodavaca i radnika, a osobita pažnja se posvećuje zaštiti radnika u odnosu s poslodavcem. U slučaju da inspekcija utvrdi kršenje zakona poduzeća se kažnjavaju novčanom kaznom u iznosu od 10.000 kuna do 30.000 kuna ( u EUR protuvrijednosti), a odgovorne osobe u iznosu od 3.000 kuna do 10.000 kuna (u EUR protuvrijednosti). Bitno je da svaki poslovni subjekt poštuje Zakon o radu i sve druge propise ali isto tako i da je dokumentacija spremna za mogući inspekcijski nadzor. Inspekcijski nadzor se može pokrenuti po službenoj dužnosti ali isto tako i prijavom radnika ili njegovog opunomoćenika, te se po prijavi inspekcijski nadzor vrši u roku od 30 dana od prijave. U inspekcijskom nadzoru bitno je predočiti svu dokumentaciju koja bi trebala biti spremna u svakom trenutku.

Pohađanjem našeg praktičnog seminara saznati ćete: što su prava i obveze inspektorata rada ali i poslodavca, kako se podnose prijave, kakva je prekršajna odgovornost poslodavca i kako se provodi inspekcijski nadzor, koje su najčešće povrede radnih odnosa te više o ugovorima o radu, prekovremenom radu, odmorima i drugim obvezama poslodavca.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni i koncipirani na način da u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava. Svi polaznici SmartBiz seminara i edukacija dobivaju uvjerenja o pohađanju.

Kratki sadržaj seminara

  • Općenito o Državnom inspektoratu
  • Prava, obveza i ovlasti inspektorata rada
  • Obveze poslodavca u inspekcijskom nadzoru
  • Kako podnijeti prijavu inspektoratu rada
  • Prekršajna odgovornost poslodavca, tijek i način vođenja prekršajnog postupka
  • Najčešće povrede radnih odnosa koje sankcionira inspektorat rada
  • Posebno o ugovorima o radu, prekovremenom radu, odmorima, te drugim obvezama poslodavca
  • Vrijeme za postavljenje pitanja predavaču i razmjenu iskustava s kolegama

Raspored predavanja

VrijemeAktivnost
08:30-09:00Prijava sudionika i preuzimanje radnih materijala
09:00-11:00Prvi blok predavanja
11:00-11:45Pauza za kavu, zakusku i neformalni razgovor s predavačem i kolegama
11:45- 14:00Drugi blok predavanja i vrijeme za pitanja i odgovore

Ovaj seminar je namijenjen za:
direktore i vlasnike, voditelje i djelatnike pravnih odjela, voditelje i djelatnike odjela upravljanja ljudskim potencijalima i kadrovskih službi, voditelje i djelatnike računovodstvenih odjela, voditelje i djelatnike službe za zaštitu na radu i sve osobe koje žele saznati više o ovoj tematici.

Radni materijali

Za praćenje predavanja

Kava

Tijekom pauza

Snack

U dvorani tijekom pauze

Uvjerenje

O pohađanju edukacije u digitalnom obliku

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju ili konferenciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukativni program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija i konferencija, i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

  • Popust za drugu i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
  • Popust za sudionike iz nevladinih udruga i humanitarnih organizacija: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.