psihologija-u-prodaji

Važnost psihologije kupnje u prodaji i marketingu – praktični savjeti za poboljšanje prodaje

Datum i vrijeme

Uskoro objavljujemo termin.

Lokacija

Zagreb, Hotel Westin

Akcija

Za rane prijave odobravamo popust od 10%!

Cijena

1 490,00 kn + PDV

197,75 EUR + PDV prema tečaju (1EUR = 7,53450Kn)

Brojni faktori utječu na odluku o kupnji, a poznavanjem tih faktora bitno ćete unaprijediti Vašu prodaju. Poznavanjem psihologije potrošača pravilno ćete koristiti besplatne trikove za poboljšanje prodaje kao što su čitanje signala kupaca, korištenje simbola i znakova koji pospješuju prodaju, slanje podsvjesnih poruka kupcima i slično.

Znate li kako kupac donosi odluku o kupnji određenog proizvoda ili usluge? Znate li da samouvjereno prodajno osoblje postiže daleko bolje rezultate od ostalih prodavača? Kako boje i mirisi utječu na prodaju?

Pohađanjem naše edukacije saznati ćete kako prepoznati želje kupaca, kako čitati i slati neverbalne poruke, koji su okidači za kupnju, kakvo je značenje različitih simbola i znakova ali i međuljudskih odnosa u procesu kupnje, kako kroz psihologiju potrošača unaprijediti prodaju i kako postići optimizam i samouvjerenost u prodaji.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni i koncipirani po američkom principu po kojem u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava. Svi polaznici SmartBiz seminara i edukacija dobivaju uvjerenja o pohađanju.

Kratki sadržaj seminara

 • Što kupac želi?
 • Načini kako kupac donosi odluke o kupnji
 • Upoznajte svoje kupce prema njihovim profilima
 • Koliko se muškarci i žene razlikuju u kupovini i kako im prilagoditi komunikaciju
 • Faktori koji utječu na kupnju – motivacija
 • Kako se različiti profili kupaca ponašaju prema istim prodajnim/marketinškim porukama?
 • Psihologija u privlačenju novih kupaca
 • Paradoks izbora – zašto je manje bolje?
 • Utjecaj boja, mirisa i glazbe na prodaju
 • Kako postići da kupac kupi, a da mu niste prodali proizvod?
 • Realnost, percepcija i emocije u procesu prodaje
 • Komunikacija u prodaji
 • Čitanje neverbalnih poruka kupca i neverbalna komunikacija u prodaji
 • Vrijeme za postavljanje pitanja predavaču i razmjenu iskustava s kolegama

Raspored predavanja

VrijemeAktivnost
08:30-09:00Prijava sudionika i preuzimanje radnih materijala
09:00-11:00Prvi blok predavanja
11:00-11:45Pauza za kavu, zakusku i neformalni razgovor s predavačem i kolegama
11:45- 14:00Drugi blok predavanja i podjela uvjerenja o pohađanju edukacije

Ovaj seminar je namijenjen za:
voditelje i djelatnike odjela marketinga i prodaje, prodajne stručnjake i savjetnike, sve osobe koje sudjeluju u procesu prodaje i u direktnom kontaktu su s kupcima, poduzetnike, direktore i sve osobe koje žele saznati kako mogu unaprijediti prodaju.

Radni materijali

Za praćenje predavanja

Kava

Tijekom pauza

Snack

U dvorani tijekom pauze

Uvjerenje

O pohađanju edukacije

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju ili konferenciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukativni program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija i konferencija, i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

 • Popust za drugu osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
 • Popust za treću i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 15%
 • Popust za sudionike iz nevladinih udruga i humanitarnih organizacija: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.