javna-nabava-građevina

Javna nabava građevinskih radova i primjena FIDIC ugovora

Datum i vrijeme

Uskoro objavljujemo termin.

Predavač

Uskoro objavljujemo ime predavača.

Lokacija

Zagreb, Hotel Westin

Akcija

Za rane prijave odobravamo popust od 10%!

Cijena

1 690,00 kn + PDV

224,30 EUR + PDV prema tečaju (1EUR = 7,53450Kn)

Svi subjekti uključeni u proces javne nabave građevinskih radova ali i ugovore koji ih reguliraju slažu se da se radi o iznimno složenom procesu, zahtjevnoj proceduri i opsežnoj dokumentaciji. Često se postavlja pitanje da li je zahtjevniji proces javne nabave i samo sklapanje ugovora ili sama njegova realizacija u kojoj često dolazi do naknadnih radova i troškova.

Iznimno je bitno dobro pripremiti dokumentaciju za nadmetanje pri čemu se uvijek mora paziti na zakonski okvir ali i odabir modela ugovaranja gdje se ističe FIDIC model ugovaranja građevinskih radova.

FIDIC modeli ugovaranja predstavljaju najznačajniji međunarodni standard u ugovaranju projekata koji su financirani raznim vrstama zajmova iz financijskih institucija i fondova EU. Primjenu FIDIC ugovora prati opsežna dokumentacija podijeljena po knjigama, ali je izrazito bitno i iskustvo naših stručnjaka u dosadašnjoj primjeni ove vrste ugovaranja u Hrvatskoj.

Pohađanjem naše edukacije upoznati ćete se sa zakonskom regulativom u području građevinskih radova, uvjetima koje ponuditelji moraju ispuniti, dokumentaciji za nadmetanje, prijedlogom ugovora o javnoj nabavi, primjenom FIDIC ugovora u Hrvatskoj, saznati koje su razlike u knjigama, koji bi model najviše odgovarao Vašem projektu i dobiti ćete priliku za razmjenu iskustava s predavačem i kolegama.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni i koncipirani po američkom principu po kojem u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava. Svi polaznici SmartBiz seminara i edukacija dobivaju uvjerenja o pohađanju.

Kratki sadržaj seminara

1. Dio: Javna nabava građevinskih radova

 • Zakonska regulativa u području građevinskih radova
 • Uvjeti sposobnosti koje ponuditelji moraju ispunjavati
 • Jamstva
 • Što je zajednica ponuditelja i podizvoditelja
 • Uvođenje u posao i pripremanje gradilišta
 • Dokumentacija na gradilištu
 • Proces imenovanja glavnog izvođača
 • Odgovorna osoba za izvođenje radova
 • Prijedlog ugovora o javnoj nabavi – primjer iz prakse
 • Dokumentacija za nadmetanje – primjer iz prakse
 • Tijekom pauze vrijeme za upoznavanje s kolegama i razmjenu iskustava

2. Dio: Primjena FIDIC ugovora

 • Što su FIDIC modeli ugovaranja i kada se primjenjuju
 • Objašnjenje pravnog okvira uporabe FIDIC ugovora
 • Podjela FIDIC ugovora po knjigama
 • FIDIC – Crvena knjiga – detaljno objašnjenje
 • FIDIC – Žuta knjiga – detaljno objašnjenje
 • FIDIC – Bijela knjiga – detaljno objašnjenje
 • Prilagodba FIDIC ugovora hrvatskim zakonskim i poslovnim uvjetima
 • Načini rješavanja sporova iz FIDIC ugovora + primjeri iz prakse i višegodišnjeg iskustva predavača
 • Vrijeme za pitanja sudionika i odgovore vrhunskog stručnjaka za područje FIDIC ugovora

Ovaj seminar je namijenjen za:
sve gospodarske subjekte koji dostavljaju ponude u javnim nadmetanjima za građevinske radove, javne i sektorske naručitelje za područje građevinskih radova, sve osobe koje su već započele s radom na projektima koji su regulirani FIDIC ugovorima ali i onima koji ih tek planiraju, voditelje projekata u građvinskom sektoru, javnim poduzećima, građevinske inženjere, pravnike koji se susreću s pojmom javne nabave građevinskih radova i FIDIC ugovora, direktore poduzeća i vlasnike.

VrijemeAktivnost
08:30-09:00Prijava sudionika i preuzimanje radnih materijala
09:00-11:00Prvi blok predavanja
11:00-11:30Pauza za kavu i neformalni razgovor s predavačem i kolegama
11:30- 12:30Drugi blok predavanja
12:30-13:30Ručak u hotelskom restoranu
14:00-15:00Treći blok predavanja i podjela uvjerenja o pohađanju edukacije

Radni materijali

Za praćenje predavanja

Kava

Tijekom pauza

Ručak

U hotelskom restoranu

Uvjerenje

O pohađanju edukacije

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju ili konferenciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukativni program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija i konferencija, i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

 • Popust za drugu osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
 • Popust za treću i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 15%
 • Popust za sudionike iz nevladinih udruga i humanitarnih organizacija: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.