porezi edukacija

Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja – praktikum

Datum i vrijeme

Uskoro objavljujemo termin.

Predavač

Uskoro objavljujemo ime predavača.

Lokacija

Zagreb, Hotel Westin

Akcija

Za rane prijave odobravamo popust od 10%!

Cijena

1 490,00 kn + PDV

197,75 EUR + PDV prema tečaju (1EUR = 7,53450Kn)

Znate li da Republika Hrvatska u primjeni ima 60 ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja? Ovi ugovori su sklopljeni kako dvostruko oporezivanje ne bi dovelo do dodatnih poreznih opterećenja i nejednakosti među poslovnim subjektima. Dvostruko oporezivanje može biti veliki problem i ono se javlja u situaciji kada rezident jedne države prima dobit ili dohodak iz druge države, a pri čemu obje države u skladu s vlastitim zakonima oporezuju tu dobit ili dohodak.

Kako biste izbjegli ovaj problem potrebno je stalno praćanje promjena koje se odnose na primjenu međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ali i iskustvo u samoj provedbi ugovora.

Pohađanjem naše edukacije saznati ćete sve zakonskom okviru vezanom za dvostruko oporezivanje, ekonomskom i pravnom dvostrukom oporezivanju, porezu po odbitku, porezu na dohodak, podnošenju godišnje porezne prijave po posebnom postupku oporezivanja i dobiti priliku za postavljanje pitanja vrhunskom stručnjaku za ovo područje.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni i koncipirani po američkom principu po kojem u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava. Svi polaznici SmartBiz seminara i edukacija dobivaju uvjerenja o pohađanju.

Kratki sadržaj seminara

 • Porez na dohodak i porez po odbitku uz primjenu Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanje – zakonski okvir
 • Ograničena i neograničena porezna obveza
 • Prebivalište, boravište i rezidentnost
 • Ekonomsko dvostruko oporezivanje
 • Pravno dvostruko oporezivanje
 • Porez po odbitku – licence, kamate, dividende, software, autorske naknade
 • Porez na dohodak – obračuni plaća i naknada, službeni put, nesamostalan rad, izaslani radnici, terenski dodatak
 • Posebni postupak oporezivanja – podnošenje godišnje porezne prijave
 • Vrijeme za postavljanje pitanja predavaču i razmjenu iskustava s kolegama

Raspored predavanja

VrijemeAktivnost
08:30-09:00Prijava sudionika i preuzimanje radnih materijala
09:00-11:00Prvi blok predavanja
11:00-11:45Pauza za kavu, zakusku i neformalni razgovor s predavačem i kolegama
11:45- 14:00Drugi blok predavanja i podjela uvjerenja o pohađanju edukacije

Ovaj seminar je namijenjen za:
voditelje i djelatnike odjela računovodstva, poreza, financija, nabave, sve koji se bave porezima i dvostrukim oporezivanjem, porezne i financijske savjetnike, voditelje, direktore i vlasnike poduzeća.

Radni materijali

Za praćenje predavanja

Kava

Tijekom pauza

Snack

U dvorani tijekom pauze

Uvjerenje

O pohađanju edukacije

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju ili konferenciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukativni program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija i konferencija, i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

 • Popust za drugu osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
 • Popust za treću i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 15%
 • Popust za sudionike iz nevladinih udruga i humanitarnih organizacija: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.