lažno bolovanje

Zlouporabe bolovanja – prava i obveze poslodavca

Datum i vrijeme

Uskoro objavljujemo termin.

Predavač

Uskoro objavljujemo ime predavača.

Lokacija

Zagreb, Hotel Westin

Akcija

Za rane prijave odobravamo popust od 10%!

Cijena

1 490,00 kn + PDV

197,75 EUR + PDV prema tečaju (1EUR = 7,53450Kn)

Zlouporaba bolovanja je jedan od najvećih problema hrvatskih poslodavaca koja utječe ne samo na poslovne rezultate već i međuljudske odnose unutar poduzeća. Analize pokazuju da bolovanja u Hrvatskoj osim svoje učestalosti pokazuju i karakteristiku duljeg trajanja od većine europskih zemalja. Većina poslodavaca si je u jednom trenutku postavila pitanje o učestalosti bolovanja zaposlenika i posumnjala u zlouporabu.

Što možete i smijete učiniti u slučaju sumnje na zlouporabu bolovanja? Smijete li konktaktirati liječnike i HZZO? Kako prijaviti zaposlenika u slučaju sumnje na zlouporabu? Postoji li mogućnost uručivanja otkaza osobi koja se nalazi na bolovanju? Iskoristite sva moguća prava i reagirajte na pravi način kako biste spriječili prijevare i zlouporabe.

Pohađanjem naše edukacije saznati ćete kako otkriti prijevare i kako ih prijaviti nadležnim službama, saznati ćete koja su prava radnika za vrijeme bolovanja i kakav je odnos između poslodavaca, liječnika i HZZO-a.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni i koncipirani po američkom principu po kojem u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava. Svi polaznici SmartBiz seminara i edukacija dobivaju uvjerenja o pohađanju.

Kratki sadržaj seminara

 • Radni odnosi prema Zakonu o radu i Zakonu o obveznim odnosima
 • Zasnivanje i prekid radnog odnosa, razlozi prestanka radnog odnosa
 • Prava i obveze radnika u radnom odnosu
 • Prava i obveze poslodavca u radnom odnosu
 • Bolovanje ili privremena nesposobnost za rad – obaveza obavješćivanja poslodavca i rokovi
 • Prava radnika tijekom bolovanja
 • Što se sve smatra zlouporabom bolovanja
 • Što prvo učiniti u slučaju sumnje na zlouporabu bolovanja
 • Odnos poslodavca, liječnika i HZZO-a u slučajevima sumnje na zlouporabu
 • Prava i obveze poslodavca u slučaju zlouporabe bolovanja – kontrola bolovanja
 • Otkazi, otkazni rokovi i otpremnine za vrijeme bolovanja
 • Vrijeme za postavljanje pitanja predavaču, razmjenu iskustava s kolegama i raspravu

Raspored predavanja

VrijemeAktivnost
08:30-09:00Prijava sudionika i preuzimanje radnih materijala
09:00-11:00Prvi blok predavanja
11:00-11:45Pauza za kavu, zakusku i neformalni razgovor s predavačem i kolegama
11:45- 14:00Drugi blok predavanja i podjela uvjerenja o pohađanju edukacije

Ovaj seminar je namijenjen za:
voditelje kadrovskih i pravnih službi, voditelje ureda, voditelje knjigovodstva, tajnike, voditelje raznih sektora, pravnike, poslodavce, direktore, managere i vlasnike poduzeća.

Radni materijali

Za praćenje predavanja

Kava

Tijekom pauza

Snack

U dvorani tijekom pauze

Uvjerenje

O pohađanju edukacije

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju ili konferenciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukativni program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija i konferencija, i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

 • Popust za drugu osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
 • Popust za treću i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 15%
 • Popust za sudionike iz nevladinih udruga i humanitarnih organizacija: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.