Primjena transfernih cijena – 2022 – praktikum

Datum i vrijeme

Uskoro objavljujemo novi termin!

Održani termini: 18.11.2017.

Lokacija

Zagreb, Hotel The Westin

Akcija

Za drugu i svaku sljedeću osobu odobravamo popust od 10% na cijenu kotizacije!

Cijena

1 490,00 kn + PDV

197,75 EUR + PDV prema tečaju (1EUR = 7,53450Kn)

Najčešće se transferne cijene primjenjuju u slučaju kada se dobit unutar grupe društava prebacuje u zemlje u kojima je porez na dobit niži, a svako poduzeće koje primjenjuje transferne cijene ima zakonsku obvezu sastavljanja studije o transfernim cijenama. Sva poduzeća koja primjenjuju transferne cijene pod stalnim su nadzorom, a porezna uprava koristi specijalizirane baze podataka kao što su Amadeus i Orbis kojima utvrđuje ispravnost transfernih cijena.

U slijedećim slučajevima postoji obveza pripremanja dokumentacije o transfernim cijenama:

– kod poslovanja s povezanim osobama nerezidentima
– kod poslovanja s povezanim osobama rezidentima kada jedan od sudionika transakcije koristi bilo kakvu vrstu porezne pogodnosti.

Sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit, pregled transakcija s povezanim osobama šalje se poreznoj upravi na obrascu PD-IPO, a u području transfernih cijena uređena je mogućnost sklapanja prethodnih sporazuma o transfernim cijenama kojima porezni obveznici mogu dogovoriti način utvrđivanja transfernih cijena s Poreznom upravom. Ovaj model se već duže vrijeme koristi u svijetu, a ugovorom između poreznih obveznika i porezne uprave u potpunosti se uklanja porezna nesigurnost u poslovanju između povezanih osoba.

Dokumentacija o transfernim cijenama koja se priprema sukladno odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dobit, Smjernicama OECD-a iz siječnja 2022. godine i mjerama BEPS-a, opsežna je i zahtjevna, a iskustva u primjeni transfernih cijena su ono u čemu su naši stručni suradnici na vodećem mjestu u Hrvatskoj.

Pohađanjem naše edukacije saznati ćete na koji način se utvrđuju povezane osobe, kako pripremiti dokumentaciju o transfernim cijenama, kako provesti kompenzacijska usklađenja, kako porezna uprava provodi nadzor vezano uz transferne cijene, što je princip neutralnosti i analiza usporedivosti, koje su metode utvrđivanja transfernih cijena, što je stanjena kapitalizacija, kako se obračunavaju kamate između povezanih osoba, koje Vas novosti očekuju i sve o APA instrumentu.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni na način da u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava. Svi polaznici SmartBiz seminara i edukacija dobivaju uvjerenja o pohađanju.

Kratki sadržaj seminara

  • • Definicija i objašnjenje transfernih cijena
  • • Definicija, objašnjenje i načini utvrđivanja povezanih osoba
  • • Utvrđivanje osobe koja ima povoljniji porezni položaj
  • • Metode određivanja transfernih cijena
  • • Metoda po principu neutralnosti odnosno tržišnih cijena (arm length princip)
  • • Metoda usporedive tržišne cijene,
  • • Metoda trošak plus
  • • Metoda podjele dobiti
  • • Metoda transakcijske neto marže
  • • Što je analiza usporedivosti i kako ju provesti
  • • Obrazac PD – iskazivanje razlika po osnovu transfernih cijena u poreznoj bilanci – kompenzacijska usklađenja
  • • Priprema dokumentacije o transfernim cijenama – priprema će biti objašnjena na konkretnom primjeru – vježba za polaznike
  • • Transferne cijene u posebnim i problematičnim slučajevima: nematerijalna imovina (brand, patenti, itd.), pružanje raznih vrsta usluga između povezanih osoba i usluge marketinga
  • • Definicija i objašnjenje stanjene kapitalizacije i načina njenog suzbijanja
  • • Definicija i objašnjenje načela neovisnosti
  • • Praktični primjer izrade studije o transfernim cijenama
  • • Nadzor porezne uprave vezan uz transferne cijene i novosti vezane za transferne cijene
  • • APA instrument
  • • Vrijeme za pitanja polaznika, razmjenu iskustava i raspravu

Raspored predavanja

VrijemeAktivnost
08:30-09:00Prijava sudionika i preuzimanje radnih materijala
09:00-11:00Prvi blok predavanja
11:00-11:45Pauza za kavu i neformalni razgovor s predavačem i kolegama
11:45- 14:00Drugi blok predavanja i vrijeme za pitanja i odgovore

Ovaj seminar je namijenjen za:
voditelje i djelatnike odjela poreza, računovodstva i financija, sve vrste poreznih, financijskih i računovodstvenih savjetnika, kontrolore, srednji i viši menadžment, revizore i sve osobe koje se u svom poslovanju susreću sa transfernim cijenama.

Radni materijali

Za praćenje predavanja u tiskanom obliku

Kava

Tijekom pauze

Snack

Tijekom pauze

Uvjerenje

O pohađanju edukacije u digitalnom obliku

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju ili konferenciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukativni program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija i konferencija, i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

 • Popust za drugu i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
 • Popust za sudionike iz nevladinih udruga i humanitarnih organizacija: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.