Izmjene poreznih propisa 2024 i završni račun 2023 – praktični seminar s gospođom Ksenijom Kramar

Datum i vrijeme

Uskoro objavljujemo novi termin!

Održano: 04.12.2018. (završni račun 2018) i u obliku webinara završni račun 2020 i završni račun 2021, 05.12.2022. (završni račun 2022), 05.12.2023 (završni račun 2023)

Predavač

Ksenija Kramar – ovlaštena porezna savjetnica i ovlašteni revizor

Lokacija

Zagreb, Hotel International

Akcija

Odobravamo popust za drugu i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 10% na cijenu kotizacije.

Cijena

219,00 EUR + PDV

1.650,00 kn + PDV prema tečaju (1EUR = 7,53450Kn)

Šesta porezna reforma donijela je promjene u šest poreznih propisa kojih primjena započinje od 01. siječnja 2024. godine uz izuzetak odredbi koje su stupile na snagu 12. listopada 2023. godine.

Najveće promjene nastale su u oporezivanju dohotka ukidanjem prireza porezu na dohodak i propisivanjem raspona nižih i viših stopa poreza na dohodak koje su utvrdile predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, te u obračunu doprinosa za mirovinsko osiguranje na ime generacijske solidarnosti uvođenjem olakšica na bruto plaće manje od 1.300,00 eura. Prateći Pravilnici kojima se uređuje detaljna primjena navedenih propisa objavljuju se po stupanju svakog pojedinog propisa na snagu.

Istovremeno uz primjenu izmijenjenih poreznih propisa u tijeku je i priprema za izradu završnog računa kojom biste trebali provjeriti optimiziranost svih računovodstvenih i poreznih obveza, a kontrolnim postupcima utvrditi ispravnost i eliminirati potencijalne greške.

Pohađanjem naše edukacije upoznati ćemo Vas sa najznačajnijim promjenama poreznih propisa te saznati koji su osnovni elementi završnog računa, koje pretpostavke moraju biti ispunjene kako bi završni račun predstavljao istinitu i zakonitu sliku Vašeg poslovanja, kako se provjeravaju računovodstvene evidencije, kako se utvrđuje porezni rezultat, kako određeni prihodi i rashodi utječu na osnovicu poreza na dobit, kako prijaviti PDV za zadnje obračunsko razdoblje, kako računovodstvene politike utječu na porezni rezultat i sve o kontrolnim postupcima koji bi ukazivali na nepravilnosti i greške. Polaznici će nakon održanog seminara dobiti opsežne radne materijale u obliku PDF prezentacije koje kasnije mogu koristiti kao priručnike u samom procesu izrade završnog računa.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni i koncipirani na način da u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava. Svi polaznici SmartBiz seminara i edukacija dobivaju uvjerenja o pohađanju u digitalnom obliku.

Kratki sadržaj seminara

 • • Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakona o doprinosima, Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, Zakona o lokalnim porezima
  • Zakonska regulativa vezana uz sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja i poreznih prijava
  • Godišnji izvještaj – popis imovine i obveza društva
  • Računovodstvene politike i njihov utjecaj na računovodstveni i porezni rezultat
  • Kako se provjeravaju računovodstvene evidencije
  • Određivanje računovodstvenog i poreznog rezultata poslovanja
  • Računovodstveni i porezni aspekt amortizacije
  • Prihodi i rashodi i njihov utjecaj na uvećanje ili umanjenje osnovice poreza na dobit
  • Odgođena porezna imovina
  • Utvrđivanje poreznih obveza – priprema
  • PDV prijava za zadnje obračunsko razdoblje
  • Vrijeme za pitanja polaznika, razmjenu iskustava i raspravu

Raspored predavanja

VrijemeAktivnost
08:30-09:00Prijava sudionika i preuzimanje radnih materijala
09:00-11:00Prvi blok predavanja
11:00-11:45Pauza za kavu, snack i neformalni razgovor s predavačicom i kolegama
11:30-14:00Treći blok predavanja i vrijeme za pitanja i raspravu

Ovaj seminar je namijenjen za:
voditelje i djelatnike odjela računovodstva, financija, poreza, nabave, prodaje, voditelje i vlasnike računovodstvenih servisa, računovođe, sve osobe koje sudjeluju u pripremi dokumentacije za završni račun.

Radni materijali

Za praćenje predavanja

Kava

Tijekom pauza

Snack

U dvorani tijekom pauze.

Uvjerenje

O pohađanju edukacije u digitalnom obliku

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju ili konferenciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukativni program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija i konferencija, i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

 • Popust za drugu i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
 • Popust za sudionike iz nevladinih udruga i humanitarnih organizacija: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.