Priprema EU sufinanciranih projekata – projektna aplikacija, studija izvodljivosti i Cost Benefit analiza (CBA) – trodnevna praktična radionica

Datum i vrijeme

Uskoro objavljujemo termin edukacije.

Akcija

Za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz istog poslovnog subjekta odobravamo popust!

Cijena

799,00 EUR + PDV

6.020,06 KN + PDV prema tečaju (1EUR = 7,53450Kn)

Priprema projekata sufinanciranih iz EU fondova izazovan je proces koji iziskuje znanje i iskustvo, a u procesu su od velike pomoći savjeti i praktična rješenja vodećih stručnjaka za ovo područje.

Svrha naše praktične edukacije je upoznati polaznike s glavnim načelima i procesima pripreme (EU) projekata, te sistematizirati najbitnija znanja i pojmove vezane uz isto, a sve uz pomoć dvoje vodećih stručnjaka u ovom segmentu. Polaznici koji se planiraju prijavljivati na EU natječaje upoznat će se s pravilima pripreme kvalitetnog EU projekta kroz konkretne primjere iz prakse ili produbiti svoje razumijevanje pojedinih procedura.

Poseban naglasak u 1. danu edukacije stavit će se na potragu za EU natječajima i razumijevanje natječajne dokumentacije te kreiranje intervencijske projektne logike od ideje do spremnosti za prijavu.
2. dan radionice biti će u potpunosti posvećen izradi studije izvodljivosti, ne financijskom dijelu. U uvodnom dijelu proći će se kroz Vodič za analizu troškova i koristi koji predstavlja bazni dokument za definiranje opsega Studije izvodljivosti. Kroz nekoliko praktičnih mjera polaznici će biti upoznati s osnovnom logikom izrade SI.
3. dan. će biti usmjeren na analizu troškova i koristi s praktičnim primjerima. Kroz radionicu će se sudionici upoznati s metodama i tehnikama izrade financijsko ekonomskih modela, a posebna pozornost će se posvetiti identifikaciji i kvantifikaciji eksternih benefita.

Predavači ovog praktičnog interaktivnog seminara su doc.dr.sc. Mariela Sjekavica, voditeljica Službe za razvoj sustava upravljanja u Hrvatskim vodama i David Furlan, spec.oec., konzultant za pripremu EU projekata, specijalist za CBA analize i Studije izvodljivosti.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni na način da u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava. Svi polaznici SmartBiz seminara i edukacija dobivaju uvjerenja o pohađanju.

Kratki sadržaj seminara

1. dan – Priprema EU projekta – natječaji i projektna aplikacija

• Osnove projektnog načina razmišljanja – temelj intervencijske logike
• PCM (Project Cycle Management) načela
• Programiranje i dokumentacija o politikama
• Identifikacija projekta: analiza dionika, drvo problema, drvo (hijerarhija) ciljeva
• Formulacija projekta: intervencijska logika, indikatori, izvori verifikacije, pretpostavke, rizici, aktivnosti, vremenski i novčani plan
• Održivost projektnih rezultata
• EU natječaji i natječajna dokumentacija, upute za prijavitelje, prilozi i obrasci
• Vrijeme za postavljanje pitanja predavaču i razmjenu iskustava

2. dan – Studija izvodljivosti

• Uvod u sadržaj i opseg Studije izvodljivosti
• Upoznavanje s Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects 2014 – 2020 te preporukama za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 – General Principles and Sector Applications).
• Osnovni koraci izrade Studije izvodljivosti:
o Analiza postojećeg stanja
o Institucionalna analiza
o Opcijska analiza: definiranje BAU, do minimun, do project
o Definiranje projekta: identifikacija problema, projekta, ciljeva projekta
• Primjer studije izvodljivosti
• Vrijeme za postavljanje pitanja predavaču i razmjenu iskustava

3. dan – Cost Benefit analiza

• Uvod u CBA analizu
• Upoznavanje s Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects 2014 – 2020 te preporukama za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 – General Principles and Sector Applications).
CBA analiza kroz tri koraka:
o Financijska analiza
o Socio-ekonomska analiza
o Analiza osjetljivosti i rizika
• Financijska analiza: poseban osvrt na inkrementalni pristup, izračun financijskog jaza, financijsku održivost
• Socio ekonomska analiza: poseban osvrt na definiranje i kvantifikaciju eksternih benefita – sektorski prikaz
• Analiza osjetljivosti i rizika: metode analiza osjetljivost, matrice rizika
• Vrijeme za postavljanje pitanja predavaču i razmjenu iskustava

Ova praktična radionica je namijenjena za osobe iz javnog i privatnog sektora:
voditelje projekata, voditelje timova uključenih u EU projekte, direktore, djelatnike uključene u javnu nabavu, sve djelatnike uključene u EU sufinancirane projekte, načelnike, pročelnike, gradonačelnike, predstavnike lokalne i regionalne samouprave zadužene za provođenje EU sufinanciranih projekata, građevinske inženjere, vlasnike građevinskih i ostalih tvrtki i sve zainteresirane osobe koje žele saznati na što moraju obratiti pozornost prilikom pripreme EU sufinanciranih projekata.

VrijemeAktivnost
08:30-09:00Prijava sudionika i preuzimanje radnih materijala
09:00-11:00Prvi blok predavanja
11:00-11:45Pauza za kavu, zakusku i neformalni razgovor s predavačem i kolegama
11:45- 14:00Drugi blok predavanja i vrijeme za postavljanje pitanja predavaču

Radni materijali

Za praćenje predavanja u tiskanom i digitalnom obliku

Kava i osvježavajući napitci

Tijekom pauza

Snack

Tijekom pauza

Uvjerenje

O pohađanju edukacije na ime sudionika u digitalnom obliku

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju ili konferenciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukativni program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija i konferencija, i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

Popust za drugu osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%

Popust za treću i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 15%

Popust za sudionike iz nevladinih udruga i humanitarnih organizacija: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.