Pripremite se za inspekciju rada – praktični interaktivni webinar

Datum i vrijeme

Uskoro objavljujemo novi termin webinara!

Održani termini: 25.01.2022.

Lokacija

Online interaktivni seminar na platformi Zoom

Akcija

Za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz istog poslovnog subjekta odobravamo popust od 10%!

Cijena

890,00 kn + PDV

118,12 EUR + PDV prema tečaju (1EUR = 7,53450Kn)

Zakon o radu i drugi propisi reguliraju odnose poslodavaca i radnika, a osobita pažnja se posvećuje zaštiti radnika u odnosu s poslodavcem. U slučaju da inspekcija utvrdi kršenje zakona poduzeća se kažnjavaju novčanom kaznom u iznosu od 10.000 kuna do 30.000 kuna, a odgovorne osobe u iznosu od 3.000 kuna do 10.000 kuna. Bitno je da svaki poslovni subjekt poštuje Zakon o radu i sve druge propise ali isto tako i da je dokumentacija spremna za mogući inspekcijski nadzor. Inspekcijski nadzor se može pokrenuti po službenoj dužnosti ali isto tako i prijavom radnika ili njegovog opunomoćenika, te se po prijavi inspekcijski nadzor vrši u roku od 30 dana od prijave. U inspekcijskom nadzoru bitno je predočiti svu dokumentaciju koja bi trebala biti spremna u svakom trenutku.

Pohađanjem naše online edukacije saznati ćete: što su prava i obveze inspektorata rada ali i poslodavca, kako se podnose prijave, kakva je prekršajna odgovornost poslodavca i kako se provodi inspekcijski nadzor, koje su najčešće povrede radnih odnosa te više o ugovorima o radu, prekovremenom radu, odmorima i drugim obvezama poslodavca.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni i koncipirani na način u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava.

U cijenu uključeno:
Pohađanje online seminara preko platforme Zoom, moguće postavljanje pitanja tijekom i nakon predavanja, radni materijali u digitalnom obliku, Smart Biz uvjerenje o pohađanju edukacije u digitalnom obliku.

Kratki sadržaj webinara

  • Općenito o Državnom inspektoratu
  • Prava, obveza i ovlasti inspektorata rada
  • Obveze poslodavca u inspekcijskom nadzoru
  • Kako podnijeti prijavu inspektoratu rada
  • Prekršajna odgovornost poslodavca, tijek i način vođenja prekršajnog postupka
  • Najčešće povrede radnih odnosa koje sankcionira inspektorat rada
  • Posebno o ugovorima o radu, prekovremenom radu, odmorima, te drugim obvezama poslodavca
  • Vrijeme za postavljenje pitanja predavaču i razmjenu iskustava s kolegama

Raspored predavanja

Vrijeme
10:00 – 11:30Prvi dio predavanja
11:30 – 11:45
Pauza
11:45 – 13:15Drugi dio predavanja

Ovaj webinar je namijenjen za:
direktore i vlasnike, voditelje i djelatnike pravnih odjela, voditelje i djelatnike odjela upravljanja ljudskim potencijalima i kadrovskih službi, voditelje i djelatnike računovodstvenih odjela, voditelje i djelatnike službe za zaštitu na radu i sve osobe koje žele saznati više o ovoj tematici.

Radni materijali

U digitalnom obliku

Pitanja predavaču

Tijekom cijelog predavanja kroz glasovnu i chat komunikaciju

Platforma

Zoom

Uvjerenje o pohađanu edukacije

U digitalnom obliku

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju, konferenciju ili online edukaciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukacijski program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija, konferencija i online programa i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

  • Popust za drugu i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
  • Popust za sudionike iz nevladinih udruga, humanitarnih organizacija i fizičke osobe: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.