Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom – zakonska regulativa i praktični savjeti

Datum i vrijeme

Uskoro objavljujemo novi termin!

Održani termini: 28.11.2022.

Lokacija

Zagreb, Hotel Westin

Akcija

Za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz istog poslovnog subjekta odobravamo popust od 10% na cijenu kotizacije!

Cijena

1 590,00 kn + PDV

211,02 EUR + PDV prema tečaju (1EUR = 7,53450Kn)

Gospodarenje otpadom je regulirano strogom zakonskom regulativom na području cijele Europske unije s ciljem zaštite zdravlja stanovništva i okoliša. Naše zakonodavstvo je upravljanje otpadom reguliralo Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21) u kojem su strogo utvrđeni sustavi gospodarenja otpadom, ciljevi, nadležnosti i obveze sudionika tog procesa. Krajem rujna ove godine stupio je na snagu Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/2022) koji donosi brojne promjene Dokumentacija tijekom cijelog procesa gospodarenja otpadom je opsežna i zahtjevna, a kazne za kršenje odredbi visoke.

Ova pravila se odnose na sve gospodarske subjekte koji generiraju otpad, ali i na sve subjekte koji sudjeluju u procesu gospodarenja otpadom. Osobe koje sudjeluju u procesu upravljanja otpadom moraju kontinuirano pratiti sve zakonske promjene i biti upoznate sa svom pratećom dokumentacijom ali i praksom u RH.

Pohađanjem naše edukacije saznati ćete koje su Vaše obveze u procesu gospodarenja otpadom, koje su osnovne zakonske odredbe, kako odrediti ciljeve i organizirati upravljanje otpadom, kako se prijaviti u ROO, kako ispuniti ONTO i ONTO-P očevidnike, kako koristiti E-ONTO aplikaciju, kako ispuniti svu ostalu prateću dokumentaciju i kako se pripremiti za inspekcijski nadzor

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni na način da u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava. Svi polaznici SmartBiz seminara i edukacija dobivaju uvjerenja o pohađanju.

Kratki sadržaj seminara

  • • Zakonodavni okvir gospodarenja otpadom – Zakon o gospodarenju otpadom NN (84/21) i pravilnici
  • • Planski dokumenti gospodarenja otpadom
  • • Nadležnosti i hijerarhija u gospodarenju otpadom
  • • Ciljevi, organizacija i provođenje gospodarenja otpadom
  • • Proizvođač i posjednik otpada
  • • Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom
  • • Dozvola za gospodarenje otpadom
  • • Odlaganje otpada
  • • Trgovanje otpadom
  • • Gospodarenje komunalnim otpadom
  • • Propisi o ukidanju statusa otpada
  • • Obveza prijave gospodarskih subjekata u ROO (Registar onečišćivača okoliša – sukladno pravilniku o Registru onečišćivača okoliša)
  • • Praktični dio prijave u ROO – demonstracija prijave
  • • Očevidnik o nastanku otpada – ONTO
  • • Očevidnik o nastanku i tijeku otpada prijevoznika otpada – ONTO-P
  • • E-ONTO aplikacija – demonstracija uporabe
  • • Prateća dokumentacija u procesu gospodarenja otpadom (prateći listovi, obrasci, očevidnici, itd.)
  • • Ekonomski instrumenti gospodarenja otpadom
  • • Prekršajne odredbe
  • • Vrijeme za postavljanje pitanja, raspravu i razmjenu iskustava

Raspored predavanja

VrijemeAktivnost
08:30-09:00Prijava sudionika i preuzimanje radnih materijala
09:00-11:00Prvi blok predavanja
11:00-11:45Pauza za kavu, zakusku i neformalni razgovor s predavačem i kolegama
11:45- 14:00Drugi blok predavanja i vrijeme za pitanja i raspravu

Ovaj seminar je namijenjen za:
sve gospodarske subjekte koji generiraju otpad (tvrtke, ustanove, institucije, obrti, itd.) i za sve gospodarske subjekte koji se bave gospodarenjem otpadom (komunalna poduzeća, skupljači, obrađivači, prijevoznici otpada, itd.)

Radni materijali

Za praćenje predavanja

Kava

Tijekom pauza

Snack

U dvorani tijekom pauze

Uvjerenje

O pohađanju edukacije u digitalnom obliku

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju ili konferenciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukativni program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija i konferencija, i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

  • Popust za drugu i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
  • Popust za sudionike iz nevladinih udruga i humanitarnih organizacija: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.