Upravljanje stresom s psihologinjom Idom Juranić – praktična dvodnevna inhouse edukacija + mjerenje učinkovitosti edukacije za Vas i Vaše zaposlenike

Datum i vrijeme

Prema željama naručitelja i raspoloživosti predavačice.
4h praktična edukacija + 2h follow up 10 dana nakon održane edukacije + psihološko online testiranje.

Lokacija

Online interaktivna inhouse edukacija + follow up na platformi Zoom ili Hangouts + mjerenje učinkovitosti edukacije.

Cijena

Cijena na upit

Psihološki stres na radnom mjestu ove je godine dodatno potenciran korona krizom što može značajno narušiti mentalno zdravlje. U današnje vrijeme ugroženo nam je psihičko i tjelesno zdravlje, značajno nam se promijenilo socijalno funkcioniranje, povećana je briga za egzistenciju što nas dovodi do stanja stresa, anksioznosti, depresije i straha. Mnogi se osjećaju usamljeno, uplašeno i narušene psihološke ravnoteže. Stoga je izuzetno važno povećati otpornost na stres kako bismo očuvali mentalne kapacitete kako zaposlenika, tako i vlastite.
Stres i depresivni simptomi negativno utječu na radnu učinkovitost, motivaciju zaposlenika, zadovoljstvo poslom, učinkovito upravljanje vremenom, komunikaciju, koncentraciju i pažnju te opće zdravlje, a što su izraženiji simptomi stresa i depresije to su češći odlasci na bolovanje.
Posljedice krize uzrokovane pandemijom osjećaju mnoge tvrtke u mnogim aspektima poslovanja, a upravo su zaposlenici nositelji održivosti i razvoja poslovanja te glavni pokretači svih pozitivnih promjena. Stoga je ključni korak za smanjenje utjecaja krize na poslovanje – osnaživanje zaposlenika, voditelja i direktora. Na taj način povećava se otpornost na stres i ublažavaju njegove negativne posljedice koje direktno utječu na poslovanje.

Pohađanjem Smart Biz dvodnevne online inhouse edukacije “Upravljanje stresom” polaznici će naučiti o stresu, procesima i učincima stresa na organizam. Steći će uvid o vlastitim strategijama te primiti savjete o preporučenim strategijama suočavanja sa stresom. Naučiti će prepoznati sindrom sagorijevanja te steći uvid u trenutne vlastite razine stresa. Dobiti će smjernice za razvoj otpornosti na stres i mnoštvo tehnika koje mogu samostalno primjenjivati. Naučiti će kako manje brinuti o problemima, a više o vlastitim potrebama.
Rukovoditelju će biti dostavljen izvještaj u kojem će biti prikazani grupni rezultati upitnika trenutne razine stresa, dimenzije ličnosti emocionalne stabilnosti, zadovoljstva nekih obilježja radnog mjesta, učinkovitosti predavanja te procjena isplativosti investicije.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni na način da u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava.

U cijenu inhouse edukacije je uključeno:
● Predavanje na inhouse webinaru prema navedenom sadržaju ukupnog trajanja 6h: predavanje u trajanju od 4h i follow up u trajanju od 2h;
● Mjerenje učinkovitosti predavanja dostavljeno u obliku izvještaja: testiranje trenutne razine stresa u dvije vremenske točke, testiranje dimenzija ličnosti i zadovoljstva nekih obilježja radnog mjesta, te procjena isplativosti investicije;
● Materijali za sudionike u PDF formatu dostavljeni putem maila prije predavanja i prije follow up-a.

Hodogram aktivnosti:
1. Prvo online psihološko testiranje koje mjeri trenutnu razinu stresa u 4 aspekta: psihička dobrobit, simptomi stresa, funkcioniranje i agresivno ponašanje; emocionalnu stabilnost i zadovoljstvo nekih od ključnih obilježja radnog mjesta (međuljudski odnosi, visina plaća, radno vrijeme, uvjeti rada…).
2. Materijali za polaznike u PDF formatu za online predavanje koji uključuju psihoedukaciju o osnovnim pojmovima, savjetima i vježbama.
3. Online predavanje s praktičnim vježbama u trajanju od 4h kroz koje će sudionici naučiti osnovne pojmove vezane uz stres, o strategijama suočavanja sa stresom, o sindromu sagorijevanja, o razvoju otpornosti na stres, o hipotetskim brigama i o brizi prema sebi. Polaznici će steći samouvid u vlastite načine nošenja sa stresom te naučiti mnoštvo praktičnih vježbi pomoću kojih će se uspješnije nositi sa stresom.
4. Materijali za polaznike u PDF formatu za follow up online predavanje koji uključuju psihoedukaciju te savjete i vježbe prilagođene za vaše zaposlenike sukladno rezultatima prvog online psihološkog testiranja.
5. Follow up online predavanje u trajanju od 2h u kojem će biti prikazani rezultati prvog online psihološkog testiranja, stručni komentar, savjetovanje i vježbe te primjena tehnika opuštanja.
6. Drugo online psihološko testiranje kojim će se ponovno mjeriti trenutna razina stresa.
7. Izvještaj za rukovoditelja koji uključuje prikaz rezultata upitnika trenutne razine stresa, dimenzije ličnosti emocionalne stabilnosti, zadovoljstva nekih obilježja radnog mjesta, učinkovitosti predavanja te procjena isplativosti investicije.

Datum održavanja edukacije: prema želji naručitelja i raspoloživosti predavačice

Broj sudionika: prema dogovoru

Kratki sadržaj inhouse online edukacije – 1. dan – trajanje 4 sata

● Psihoedukacija o osnovnim pojmovima
● Procjena stresa i prepoznavanje štetnog stresa
● Testiranje za stjecanje samouvida: strategije suočavanja
● Psihoedukacija i savjetovanje o primjeni pojedinih strategija uz primjere
● Psihoedukacija o sindromu sagorijevanja
● Testiranje za stjecanje samouvida: sindrom sagorijevanja
● Savjetovanje o samopomoći kod prisutnosti pojedinih razina stresa
● Psihoedukacija o otpornosti na stres
● Primjena tehnika opuštanja: dijafragmalno disanje i vizualizacija
● Psihoedukacija i vježbe za razvoj otpornosti na stres: razvoj zdravog optimizma, socijalna podrška, razvoj zdravog samopoštovanja, upravljanje vremenom
● Psihoedukacija i vježbe za smanjenje hipotetskih briga i poticanje činjeničnog mišljenja
● Psihoedukacija i vježbe o brizi prema sebi
● Pitanja i odgovori

Kratki sadržaj inhouse online follow up edukacije – trajanje 2 sata- (10 dana nakon održane prve edukacije)

● Ponavljanje ključnih informacija
● Prikaz rezultata testiranja, komentar i savjetovanje
● Psihoedukacija, savjeti i vježbe prilagođeni rezultatima psihološkog testiranja (npr. rad s problemima; unapređenje socijalnih vještina; upravljanje vremenom i sl.).
● Vrijeme za postavljanje pitanja predavačici i razmjenu iskustava s drugim sudionicima
● Primjena tehnika opuštanja: dijafragmalno disanje i vizualizacija
● Upućivanje na drugo online psihološko testiranje

Prijedlog rasporeda predavanja – 1. modul – edukacija

Vrijeme
13:00 – 15:00Upoznavanje i prvi blok predavanja
15:00 – 15:15
Pauza
15:15 – 16:45Drugi dio predavanja
16:45 – 17,00Vrijeme za pitanja i raspravu

Ova praktična online edukacija je namijenjena za:
direktore, vlasnike, voditelje odjela, managere, sve zaposlenike, sve osobe koje žele saznati kako uspješno upravljati stresom.

Prijedlog rasporeda predavanja – 2. modul – follow up

Vrijeme
13:00 – 13:40Prvi blok predavanja – ponavljanje ključnih informacija
13:40 – 14:45
Drugi blok predavanja – prikaz rezultata testiranja, vježbe i rasprava
14:45 – 15:00Završni blok predavanja – vježbe opuštanja i upućivanje na drugo psihološko testiranje

Radni materijali

U digitalnom obliku

Pitanja predavačici

Tijekom cijelog predavanja kroz glasovnu i chat komunikaciju

Platforma

Zoom ili Hangouts

Uvjerenje o pohađanu edukacije

U digitalnom obliku

Pošaljite nam upit i u najkraćem roku Vam dostavljamo ponudu

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju, konferenciju ili online edukaciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukacijski program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija, konferencija i online programa i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

© Smart Biz d.o.o. 2017.