Google Analytics u praksi

Datum i vrijeme

Uskoro objavljujemo novi termin!

Predavač

Uskoro objavljujemo ime predavača!

Lokacija

Zagreb, Hotel Westin

Akcija

Za rane prijave odobravamo popust od 10%!

Cijena

1 490,00 kn + PDV

197,75 EUR + PDV prema tečaju (1EUR = 7,53450Kn)

Google Analytics je besplatan i izrazito moćan alat za mjerenje i analizu uspješnosti web stranica, online prodaje, digitalnih kampanja i mobilnih aplikacija. Ako da sada niste koristili Google Analytics, naučiti ćete kako ga ispravno instalirati i konfigurirati.

Ukoliko već koristite Google Analytics, pokazat ćemo vam kako da maksimalno iskoristite njegov potencijal za mjerenje, analizu i optimizaciju. Seminar će obuhvatiti osnovne i napredne koncepte korištenja Google Analyticsa, te na primjerima iz prakse pokazati kako korištenjem ovog alata možete unaprijediti svoje poslovanje i prodaju. Također će biti obuhvaćena i tema GDPR-a u kontekstu analitike i Google Analytics postavki.

Pohađanjem naše edukacije saznati ćete kako koristiti Google Analytics sučelje, kako definirati ciljeve i plan mjerenja, kakva je struktura računa, kako izraditi filtere i ciljeve, kako povezati Google Analytics alat s ostalim Google alatima, kako pravilno pregledati izvještaj, kako izraditi prilagođene izvještaje, kako izraditi nadzorne ploče, kako pratiti marketinške aktivnosti i online prodaju, kakav je utjecaj GDPR Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka na Google Analytics te ćete dobiti priliku za postavljanje pitanja i razmjenu iskustava s kolegama.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni i koncipirani na način da polaznici u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava. Svi polaznici SmartBiz seminara i edukacija dobivaju uvjerenja o pohađanju.

Kratki sadržaj seminara

 • Uvod u Google Analytics
 • Google Analytics i GDPR
 • Definiranje ciljeva i plana mjerenja
 • Struktura računa – korisnici, entiteti i vlasnički pregledi
 • Mjerni podaci i dimenzije
 • Izrada filtera
 • Izrada ciljeva
 • Povezivanje sa ostalim Google alatima – AdWords, Search Console…
 • Kretanje kroz Google Analytics sučelje
 • Pregled izvještaja – Akvizicija, Ponašanje, Konverzije
 • Izrada prilagođenih izvještaja
 • Izrada nadzornih ploča
 • Označavanje i praćenje marketinških kampanja
 • Praćenje online prodaje
 • Vrijeme za postavljanje pitanja predavaču i razmjenu iskustava s kolegama

Raspored predavanja

VrijemeAktivnost
08:30-09:00Prijava sudionika i preuzimanje radnih materijala
09:00-11:00Prvi blok predavanja
11:00-11:45Pauza za kavu, zakusku i neformalni razgovor s predavačem i kolegama
11:45- 14:00Drugi blok predavanja i podjela uvjerenja o pohađanju edukacije

Ovaj seminar je namijenjen za:
voditelje i djelatnike u odjelima marketinga, poduzetnike, voditelje ureda, voditelje i djelatnike prodaje, managere, direktore, obrtnike i sve poslovne ljude koji koriste Google Analyitics ili žele započeti s praćenjem uspješnosti web stranica, online prodaje, digitalnih kampanja i mobilnih aplikacija te sve one koji žele saznati kako će nova GDPR uredba utjecati na Google Analytics.

Radni materijali

Za praćenje predavanja

Kava

Tijekom pauza

Snack

U dvorani tijekom pauze

Uvjerenje

O pohađanju edukacije

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju ili konferenciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukativni program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija i konferencija, i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

 • Popust za drugu osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
 • Popust za treću i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 15%
 • Popust za sudionike iz nevladinih udruga i humanitarnih organizacija: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.