Izrada Dokumentacije za nabavu za Projekte sufinancirane iz EU fondova za Operativne programe (Promet, Okoliš, Regionalna konkurentnost, Razvoj ljudskih resursa) – namijenjeno za javna poduzeća, komunalna poduzeća i javne isporučitelje vodnih usluga

Datum i vrijeme

Uskoro objavljujemo novi termin.

Lokacija

Zagreb, Hotel Westin

Akcija

Za rane prijave odobravamo popust od 10%!

Cijena

3 590,00 kn + PDV

476,67EUR + PDV prema tečaju (1EUR = 7,53450Kn)

Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska postala je korisnica sredstava iz europskih fondova. Europski fondovi su zamišljeni kao financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike Europske unije u zemljama članicama a Republika Hrvatska moći će koristiti sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda te Kohezijskog fonda.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije te Ministarstvo financija horizontalna su tijela, odgovorna za sve Operativne programe za svaki od programa (Promet, Okoliš, Regionalna konkurentnost, Razvoj ljudskih resursa).

Kako bismo Vam pomogli u procesu izrade Dokumentacije za nabavu za Projekte sufinancirane iz EU fondova za Vas smo organizirali intenzivnu dvodnevnu edukaciju: Izrada Dokumentacije za nabavu za Projekte sufinancirane iz EU fondova za Operativne programe (Promet, Okoliš, Regionalna konkurentnost, Razvoj ljudskih resursa).

Pohađanjem naše edukacije saznati ćete kako pravilno izraditi Dokumentaciju o nabavi u skladu s Zakonom o javnoj nabavi , pravilima struke i Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020 godine, a sve kako bi izbjegli nepravilnosti koje dovode do poništenja javne nabave ili kasnijih financijskih korekcija odnosno povrata cijelog ili dijela financiranja iz EU fondova.

Svi Smart Biz seminari i edukacije su zamišljeni i koncipirani na način da u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava. Svi polaznici Smart Biz seminara i edukacija dobivaju uvjerenja o pohađanju.

Kratki sadržaj edukacije

Prvi dan – Specifičnosti izrade Dokumentacije o nabavi za javna poduzeća, komunalna poduzeća i javne isporučitelje vodnih usluga za projekte koji se financiraju iz EU Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

• Obvezni sadržaj dokumentacije o nabavi prema Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim aktima u području javne nabave
• Istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
• Važnost poštivanja načela u fazi izrade dokumentacije o nabavi s osvrtom na praksu DKOM-a i Europskog suda pravde
• Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata
• Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
• Ekonomska i financijska sposobnost
• Tehnička i stručna sposobnost
• Jamstva u javnoj nabavi
• Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata
• Podugovaranje
• Kriteriji za odabir ponude (ENP kriterij)
• Ugovorne odredbe
• Izmjene ugovora i mogućnosti pregovaračkih postupaka
• Vrijeme za pitanja predavaču, raspravu i razmjenu iskustava

Drugi dan – Specifičnosti izrade Dokumentacije o nabavi za javna poduzeća, komunalna poduzeća i javne isporučitelje vodnih usluga za projekte koji se financiraju iz EU Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. – primjena Pravila o financijskim korekcijama i naglasak na rizike u dijelu financijskih korekcija

• Kontrole tijela u sustavu nad nabavama u sklopu projekata koji se financiraju u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“
• Osnovni propisi u upravljanju nepravilnostima
• Što su nepravilnosti?
• Postupanje u slučaju sumnje na prijevaru
• Vrste nepravilnosti
• Postupak utvrđenja nepravilnosti
• Privremene mjere
• Određivanje financijskih ispravaka
• Pogreške i sustavne nepravilnosti
• Primjeri iz prakse i rasprava s polaznicima
• Podjela uvjerenja o pohađanju edukacije

Ovaj seminar je namijenjen za:
javna poduzeća, komunalna poduzeća i javne isporučitelje vodnih usluga, odnosno direktore i djelatnike istih koji su uključeni u izradu Dokumentacije za nabavu i kasnije praćenje ostvarenja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

VrijemeAktivnost
08:30-09:00Prijava sudionika i preuzimanje radnih materijala
09:00-10:45Prvi blok predavanja
10:45-11:15Pauza za kavu i neformalni razgovor s predavačicama i kolegama
11:15- 12:30Drugi blok predavanja
12:30-13:30Ručak u hotelskom restoranu
13:30-15:00Treći blok predavanja i podjela uvjerenja o pohađanju edukacije

Radni materijali

Za praćenje predavanja

Kava

Tijekom pauza

Ručak

U hotelskom restoranu

Uvjerenje

O pohađanju edukacije

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju ili konferenciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukativni program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija i konferencija, i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

  • Popust za drugu osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
  • Popust za treću i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 15%
  • Popust za sudionike iz nevladinih udruga i humanitarnih organizacija: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.