Gospodarenje otpadom te obveze lokalnih jedinica u gospodarenju komunalnim otpadom – praktični interaktivni webinar

Datum i vrijeme

Uskoro objavljujemo novi termin!

Održani termini: 22.03.2022., 14.07.2022.

Lokacija

Online interaktivni seminar na platformi Zoom

Akcija

Za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz istog poslovnog subjekta odobravamo popust od 10%!

Cijena

890,00 kn + PDV

118,12 EUR + PDV prema tečaju (1EUR = 7,53450Kn)

Niz godina zakonodavac želi ili bolje rečeno mora, pod pritiskom EU, što bolje gospodariti otpadom. Noviji pokušaj toga je Zakon o gospodarenju otpadom, koji je stupio na snagu 31.07.2021. Pri tom je važnost dana gospodarenju komunalnim otpadom u čemu mora biti što manje zbrinjavanja odlaganjem otpada, jer je to najmanje poželjna komponenta gospodarenja komunalnim otpadom. Gospodarenjem komunalnim otpadom osigurava se mogućnost korištenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Jedinice lokalne samouprave bile su obvezne do 31.01.2022. donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

Da li su ispunile tu obvezu i što ona znači građanima?
Da li ZOGO potiče proizvođača otpada i posjednika otpada da sortiraju i odvojeno predaju otpad (papir, staklo, karton, metal, plastiku, biootpad, drva, tekstil, ambalažu, otpadne baterije, akumulatore, glomazni otpad, ….)? Jesmo li dovoljno svjesni te obaveze ili ćemo Planet zatrpati otpadom?

Odgovornost za nepoštivanje odredaba ZOGO je velika. Davatelji usluge, osobe koje upravljaju reciklažnim dvorištem, pravne osobe koje su organizirale akciju prikupljanja određenog otpada u svrhu provedbe, sportsko, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja a prije nije onavijestila nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave, pravna osoba koja je organizirala akciju prikupljanja otpada i nije u roku od 8 dana od dana završetka akcije, dostavila nadležnom upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave, izvješće o provedenoj akciji, kazniti će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn do 50.000,00 kn. Jedinicama lokalne samouprave za nepoštivanje odredaba ZOGO mogu se u 25 slučajeva naplatiti novčane kazne u iznosu od 10.000,00 kn – 100.000,00 kuna, za prekršaj.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni i koncipirani na način u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava.

U cijenu uključeno:
Pohađanje online seminara preko platforme Zoom, moguće postavljanje pitanja tijekom i nakon predavanja, materijali u digitalnom obliku, uvjerenje o pohađanju edukacije u digitalnom obliku.

Kratki sadržaj webinara

 • Razlog donošenja ZOGO,mjere
 • Što je gospodarenje otpadom, svrha, nadležnosti, načela
 • Planski dokumenti, ciljevi gospodarenja otpadom, spriječimo nastanak otpada, obaveze proizvođača i posjednika
 • Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom,odvojeno sakupljanje, dozvola, odlagališta otpada,centri za gospodarenje otpadom, reciklažna dvorišta, što manje zbrinjavanja
 • Gospodarenje komunalnim otpadom, Odluka jedinica lokalne samouprave o načinu pružanja javne usluge
 • Cijena- cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
 • Ekonomski instrumenti gospodarenja otpadom
 • Informacijski sustav gospodarenja otpadom, nadzor, prekršajne odredbe
 • Zaključno razmišljanje i odgovori na pitanja

Raspored predavanja

Vrijeme
10:00 – 11:30Prvi dio predavanja
11:30- 11:50
Pauza
11:50 – 13:20Drugi dio predavanja

Ovaj webinar je namijenjen za:
županije, općine, gradove, trgovačka-komunalna društva, udruge građana kao korisnika usluga.

Radni materijali

U digitalnom obliku

Pitanja predavaču

Tijekom cijelog predavanja kroz glasovnu i chat komunikaciju

Platforma

Zoom

Uvjerenje o pohađanu edukacije

U digitalnom obliku

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju, konferenciju ili online edukaciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukacijski program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija, konferencija i online programa i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

 • Popust za drugu i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
 • Popust za sudionike iz nevladinih udruga, humanitarnih organizacija i fizičke osobe: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.