projectmanagement

Osnove o upravljanju projektima – dvodnevna intenzivna edukacija

Datum i vrijeme

Dvodnevna edukacija od 09:00 do 16:00

Uskoro objavljujemo novi termin!

Lokacija

Zagreb, Hotel Westin

Akcija

Za rane prijave i predprijave odobravamo popust od 10%!

Cijena

3 890,00 kn + PDV

516,29 EUR + PDV prema tečaju (1EUR = 7,53450Kn)

Projekti su pokretači svih velikih promjena u današnjem svijetu, a upravljanje projektima je ključna vještina za ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata. Svaki projekt je ograničen financijskim sredstvima, vremenskim razdobljem i definiranim krajnjim ciljevima, a uspjeh samog projekta ovisi o znanju i iskustvu voditelja projekta i projektnog tima. Greške u upravljanju projektima rezultiraju velikim gubitcima pa je izrazito važno savladati sve bitne elemente projektnog menadžmenta.
Upravljanje projektom je zahtjevno i iziskuje znanje i iskustvo u organizacijskim, pravnim, tehničkim i drugim aspektima samog projekta. Kako biste ostvarili uspjeh na današnjem tržištu nužno je konstantno ulaganje u edukaciju osoba koje sudjeluju u projektima kao voditelji ili članovi timova.
Iskustvo naših stručnjaka Vam donosi uštedu novca i vremena, ali i eliminira mogućnost brojnih grešaka u samom startu projekta. Kako bismo Vam olakšali proces upravljanja projektima za Vas smo organizirali ovu praktičnu intenzivnu edukaciju.

Pohađanjem naše edukacije upoznati ćete se procesima osmišljavanja, definiranja, planiranja, kontrole realizacije, procjene rizika i mjerenja uspješnosti realiziranog projekta. Na interaktivan način u komunikaciji s predavačicom naučiti ćete kako oformiti projektni tim, koje međunarodne standarde korisititi u upravljanu projektima, kako upravljati troškovima, promjenama i rizicima u projektu i dobiti ćete priliku za postavljanje pitanja i raspravu.

Svi Smart Biz seminari i edukacije su zamišljeni i koncipirani na način da u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava. Svi polaznici Smart Biz seminara i edukacija dobivaju uvjerenja o pohađanju.

Kratki sadržaj edukacije

Prvi dan –  08,30 – 16,00 (kava i ručak uključeni)

• Uspješan vs. neuspješan projekt
• Metodologija i koristi od uvođenja metodologije za vođenje projekata
• Uloge u projektu; voditelj projekta vs menadžer
• Interni i eksterni procesi inicijacije projekta
• Predprojektna faza
• Metode za selekciju projekta
• Analiza isplativosti projekta
• Najvažniji faktori uspjeha na početku projekta
• Planiranje projekta: aktivnosti, rokovi, troškovi
• Raščlanjivanje poslova – WBS
• Korištenje gantograma i kritičkog puta
• Raspored resursa i određivanje troškova

Drugi dan –  09,00 – 16,00 (kava i ručak uključeni)

• Budžetiranje projekta
• Kreiranje plana upravljanja projektom
• Alati i tehnike za upravljanje opsegom, rokovima i troškovima
• Praćenje troškova i rokova i rješavanje kašnjenja
• Upravljanje promjenama unutar projekta
• Sastavljanje projektnog tima
• Motivacija i nagrađivanje
• Rješavanje sukoba i problema
• Komunikacija na projektu
• Upravljanje vremenom za voditelje projekta
• Upravljanje projektnim rizicima
• Zatvaranje projekta

Ova edukacija je namijenjena za:
sve osobe koje će sudjelovati u projektima kao voditelji projekata ili članovi projektnih timova, sve postojeće voditelje projekata ili članove projektnih timova koji žele osvježiti znanje o upravljanju projektima i razmijeniti iskustva s predavačem i kolegama, vlasnike i direktore poduzeća, managere, poslovne savjetnike i sve osobe koje su zainteresirane za proces upravljanja projektima.

VrijemeAktivnost
08:30-09:00Prijava sudionika i preuzimanje radnih materijala
09:00-11:00Prvi blok predavanja
11:00-11:30Pauza za kavu i neformalni razgovor s predavačicom i kolegama
11:30- 13:00Drugi blok predavanja
13:00-14:00Ručak u hotelskom restoranu
14:00-16:00Treći blok predavanja i podjela uvjerenja o pohađanju edukacije

Radni materijali

Za praćenje predavanja

Kava

Tijekom pauza

Ručak

U hotelskom restoranu

Uvjerenje

O pohađanju edukacije

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju ili konferenciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukativni program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija i konferencija, i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

  • Popust za drugu osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
  • Popust za treću i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 15%
  • Popust za sudionike iz nevladinih udruga i humanitarnih organizacija: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.